Historiek van kAnt naar rAnt

Water is een essentieel element in het leven. De scheepvaart en de havenbedrijvigheid zijn de energie van onze welvaart. Dat is al eeuwenlang zo. De strategische ligging en de draaischijffunctie tussen het enorme rivieren en kanalen binnenwaternetwerk (zoet water) en de Noordzee en de oceanen (zout water) heeft er alles mee te maken. De historiek van de Water-rAnt organisatie leidt sinds 2003 naar een hechtere band tussen de wal en wat er op het water leeft.

Het evenement tilt de interesse van iedereen naar een hoger peil door de meest nautische aspecten van gisteren maar ook morgen samen te brengen in een dynamisch en open evenement. Er is plaats voor het watererfgoed met toekomst.

De focus ligt op de scheepvaart rond Antwerpen, in de haven en de hele Scheldedelta. De nautische wereld wordt zo ruim mogelijk bekeken: zowel beroepsscheepvaart, werkboten en visserij maar ook de pleziervaart. Ook de oorspong van de haven en het werk in de dokken heeft een volwaardige plaats.

Door deze ontmoeting van gelijkgestemden ontstaat een nieuw dynamisme. Zo kreeg het wrak van de Doelse Kogge -dat sinds 2000 vergeten werd- een wetenschappelijke bestemming, wordt het maritieme lint van Antwerpen zichtbaar, en maken vele bezoekers kennis met de schatten van onze haven- en scheepvaartgeschiedenis. Het evenement prikkelt de publieke opinie en toont de perspectieven en de zachte waarden van de haven en de scheepvaart.