Deelnemerslijst

Schepen

1 2 3
Naam schip Aandrijving Beschijving of historiek
M4 Motor

Ex BRABO 5 van antwerp Dock pilots.
Werf Vennekens Boom

Romkje Zeil

Friese zeeschouw gebouwd voor de visvangst op de vroegere Zuiderzee, nu Ijsselmeer.
Platbodem naar oude plannen werfgebouwd in 1978 en ingeschreven in het Nederlanfse Stichting Stamboek van rond en platbodemschepen met plaquette 1608.

Jef's Motor

Werf gebouwd bij De Ruyter.

Hedwig Maria Zeil

De Hedwig Maria is in 2000 in Livorno gebouwd naar de originele Engelse bouwtekeningen. Daarna in Denemarken op de werf van Ebbe Anderson voorzien van zijn gaffeltuig, mast en ander rondhout. In 2004 op de werf van Ernst Schneider te Gröbersy (Duitsland) afgebouwd. De boot is volledig in teak en mahonie gebouwd op de traditionele wijze. In het interieur zijn duidelijk de Italiaanse invloeden te zien . De buitenzijde heeft vooral de stoere Engelse working boat uitstraling. De Falmouth working boats zijn vanaf het begin van de vorige eeuw gebruikt als oestervissers aan de zuidkust van Engeland. Tot op heden gebeurt dat op de traditionele wijze onder zeil. Oorspronkelijk waren het "open" schepen. In de zomer als er niet op oesters word gevist worden de schepen voorzien van een groot tuig en worden er zeilwedstrijden mee gevaren.

Assistent Motor

geschiedenis van de boot
De sleepboot Assistent is in opdracht van P. Smit jr. gebouwd bij H.H. Bodewes Millingen a.d. Rijn. In 1954 werd zij tewater gelaten onder de naam Krammer. Na enkele jaren dienst te hebben gedaan in de zeeboot assistentie, bleek zij mede door de schaalvergroting in de scheepvaart al snel te klein. Na haar carrière als havensleepboot heeft de boot nog geruime tijd dienst gedaan in de vaart met bakken op Zeeland. In 1965 werd de Krammer verkocht aan Rijkswaterstaat -later genoemd (DGSM) Directoraal Generaal Scheepvaart en Maritieme zaken- en voer voor de Rijkshavendienst Rotterdam onder de naam RHD 4. De boot zou ook nog enige tijd gevaren hebben onder de naam RWS XII, gegevens hierover ontbreken. De sleepboot is in 1965 voor het gebruik als patrouillevaartuig voorzien van een groter stuurhuis en een brandblus installatie. In 1983 is de sleepboot aangekocht door
M. Laarman uit Leidschendam en herdoopt in "Assistent".
In het totaal zijn er 13 stuks van dit type sleepboot geweest, 11 stuks zijn er gebouwd bij
H.H. Bodewes Millingen a.d. Rijn, en 2 zijn er gebouwd bij scheepswerf Akerboom in Leiden. Er varen er nu nog twee rond in Nederland

Vrouwe Geertruida E Roei

In 2004 is de stalen bol Vrouwe Geertruida E te water gelaten. Ze is in eigen beheer gebouwd door de heer Jan Moorhoff uit Hank, die voor de bouw de lijnentekening gebruikte van de door Huisman in 1940 gebouwde de 'Goetzee', zoals ze in de Waterkampioen in 1950 is gepubliceerd.

Vijf Gebroeders Zeil

Skutje 1903
Ontwerp en bouw: Gerrit & Jan Barkmeijer, Sneek

Tilikum Zeil

Zeeschouw 1979
Huitema Emmaly, Loosduinen

Swaen Zeil

Het casco van de Zeeschouw is gebouwd door de heer H. Dijkstra in Workum voor eigen gebruik. Hij werd door geldgebrek gedwongen om het te verkopen. De vader van de heer W. Schut, was de (eerste) eigenaar, die het schip heeft aflaten bouwen door Sytse Westerdijk in Anjum (volgens in 1975 verkregen, niet meer te verifiëren informatie). Sytse Westerdijk (zoon B. Westerdijk) is op gegeven moment uit Eernewoude vertrokken en startte eerst een werf in Workum onder de naam 'De Slinke'. Vervolgens heeft is hij de werf met de naam 'Boatsgat' in Anjum gestart.
De zeeschouw heeft altijd in de haven van Middelharnis gelegen met de naam 'Bianca' en heeft zijn vaargebied op het Haringvliet gehad. R.P. Boerma uit Ooltgensplaat heeft haar in 2008 in vervallen staat van de heer W. Schut gekocht en haar de naam 'Swaen' gegeven.

Suez Zeil

De Suez is in Nederland geregistreerd als "Varend Monument". Het schip is oorspronkelijk gebouwd als roefschip met een lengte van 15.90 meter, door Barkmeijer in Sneek, maar afgebouwd en opgeleverd door Minne Molles van der Werf en uiteindelijk in 1906 te water gelaten onder de naam ‘De Volharding’. Het was een zogenaamd “vol schipke “ en werd turf mee gevaren. Tot 1960 heeft het schip met vracht gevaren en is daarna omgebouwd tot tjalkjacht en 166 cm ingekort.

In 1967 heeft de toenmalige eigenaar het schip de naam ‘Suez’ gegeven. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van het Suez kanaal gedurende de korte oorlog in die jaren tussen Israël en Egypte. Het verhaal gaat dat de eigenaar een financiële meevaller verwierf die ontstond toen een olietanker niet door de oorlog vast kwam te zitten in het genoemde kanaal, maar door om te varen via de Kaap een behoorlijke winst wist te behalen, hetgeen de mogelijkheid bood een boot te kopen: de 'Suez'.

Speelman Zeil

Zeeschouw Type Tadorna uit 1989

Schor'aes Zeil

De Lemmerhengst 'De Wilde Hengst' is in 1974 gebouwd door R.Verras in Walsoorden. De zwaarden, roer en binnenbetimmering is uitgevoerd door Scheepswerf Duijvendijk in Tholen. Het schip is getuigd door de Fa. vd Sneppe in Terneuzen. De vader van de huidige eigenares kocht het schip in 1984 en gaf het de naam 'Schor'aes'.

Romkje Zeil

Zeeschouw 1978
Ontwerp: Huitema
Werf: I.P.T. Enschede

Neelke Zeil

Zeeschouw

Malle Babbe Zeil

In de jaren-80 van vorige eeuw zijn een aantal Lemsteraken met een lengte van rond de 12 meter ontworpen door jachtarchitect H. Lunstroo. de 'Malle Babbe' is daar één van. De schepen zijn op verschillende plaatsen gebouwd. De 'Malle Babbe', te water gelaten onder de naam 'Vrouwe Eleonore' in 1977, is gebouwd door Verwelius in Huizen. De heer de Gooijer van Kok - Verwelius in Huizen heeft het schip ingetimmerd. Scheepstimmerbedrijf Molle in Lith heeft de Lemsteraak in 2015 gerenoveerd.

Makmoer Zeil

Grundel van 1976
Ontwerp en bouw: Kooiman & De Vries

't Breugeltje Zeil

De Lemsteraak is een visserszeilvaartuig dat omstreeks 1825 ontstond aan de voormalige Zuiderzee in Noord-Nederland. Dit scheepstype werd vooral ingezet om de gevangen haring te vervoeren naar de lokale afslag, maar ook naar Antwerpen en de grotere schepen voeren zelfs naar Londen.
‘t Breugeltje werd door de eigenaar in 1997 gebouwd naar een origineel Gipon-ontwerp. Er werd gekozen voor een composiet bouwwijze die het schip onderhoudsvriendelijk maakt.
Door zijn hoge zeewaardigheid en excellente zeileigenschappen is het schip zeer geliefd in de recreatievaart.
De combinatie van het traditionele en het hedendaagse vormen een harmonieuze verbintenis die bijdraagt tot het in stand houden van het varend erfgoed.

RINANBE Motor

Wooden motor yacht, built in 1959 by Curtis & Pape in Looe, Cornwall, England.
Pitchpine on oak frames, mahogony wheelhouse. Mizzen mast with staysail.
2xBMC commodore engines.

Gejaagd door de Wind Zeil

Ontwerp & werf: Verras

Lepelaar Zeil

Werf De Ruiter

1 2 3

Exposanten

Naam organisatie Beschrijving of doelstelling van de organisatie
Watererfgoed Vlaanderen vzw

Watererfgoed Vlaanderen moet de thuishaven worden van zowel verenigingen als van particulieren, maar ook van lokale en regionale overheden, instellingen en andere betrokkenen bij historische schepen en alle watergebonden erfgoed. Op termijn willen we instaan voor het verzamelen, opslaan en verdelen van de kennis over dit patrimonium in Vlaanderen via tijdschrift, website, nieuwsbrief en een actief informatiecentrum. Watererfgoed Vlaanderen wil onderzoek blijvend promoten en wil een representatieve gesprekspartner worden bij bevoegde overheden.

Rivertours

Scaldisnet vzw en Boottochten Scheldeland zetten zich met watergebonden initiatieven en programma's in om de waterwegen en hun omgeving in het algemeen, en hun vele recreatieve troeven in het bijzonder, beter bekend én bemind te maken bij het brede publiek. Dit doen ze door het uitwerken van gegidste boottochten, fietstochten, geleide bezoeken, wandelingen en grote evenementen op en rond het water.

Rivertours ondersteunt hen bij de boekingen, de logistiek en de praktische organisatie van de boottochten. Het boekingskantoor Rivertours werd door Toerisme Oost-Vlaanderen erkend als toeristisch ambassadeur van het Waasland en het Scheldeland. Als toeristisch ondernemer is het vaak een eerste aanspreekpunt voor gasten met specifieke vragen over de regio. Als toeristisch infopunt verbindt Rivertours zich er dan ook toe om de regio te promoten en haar klanten te voorzien van de nodige toeristische informatie en relevante fiets- en wandellussen.

Areyouwaterproof

Areyouwaterproof is een samenwerkingsproject tussen de maritieme onderwijsinstellingen, maritieme werkgevers en de Vlaamse overheid. Samen maken we promotie voor de maritieme opleidingen en de beroepen op het water.

Agentschap Onroerend Erfgoed

De Doelse Kogge

Gaffeltuig shantygroep

muzikaal erfgoed, het laten leven van de shanty's in samenwerking met Tolerant water erfgoed vereniging
Normaal zingen we op D'n Bruinen als hij aan de mosselsteiger ligt

MPM private stichting

fondswerving voor verwerven, restauratie, onderhoud en promotie van Belgisch en Gewestelijk historisch Maritiem Patrimonium.

Museumschip Tordino

Museumschip Tordino is een binnenvaartschip uit 1922 met aan boord een museum en documentatiecentrum over de binnenvaart.

De doelstelling is het behouden van ons erfgoed voor een volgende generatie, dit aan de hand van een vast museum, thematentoonstellingen, digitalisatie en het aanleggen van een documentatiecentrum.

Mercy Ships Belgium vzw

Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsorganisatie, die zich inzet om kwalitatieve gezondheidszorg te bieden aan de allerarmsten, de laatste jaren voornamelijk in Afrika.

Met 5 operatie zalen en 82 ziekenhuisbedden, is de Africa Mercy het grootste private ziekenhuisschip ter wereld : effectief, efficiënt, doelgericht en zichtbaar.

Gratis medische zorg wordt aangeboden aan mensen die daartoe geen toegang hebben omdat die niet beschikbaar of betaalbaar is. We behandelen o.a. cataract, tumoren, gespleten lip en open gehemelte, orthopedische problemen aan armen en benen, brandcontracturen, vesico-vaginale fistels, Noma en tandheelkunde

Mercy Ships richt zich ook op verbetering van de lokale gezondheidszorg. De Africa Mercy is een ideaal platform voor opleiding en training. De zogenaamde Medical Capacity-Building programma’s omvatten 3 belangrijke componenten: Gezondheidstraining, Renovaties en Apparatuur.

Aan boord verblijven meer dan 450 vrijwilligers uit 62 verschillende landen, van dokters tot verplegend personeel, van keukenhulp tot kapitein, van elektricien tot kapper, … die zelf hun eigen reis- en verblijfskosten op het schip betalen.

Mercy Ships heeft reeds 54 landen, bezocht, ca. meer dan 92.000 levensreddende operaties uitgevoerd, 46.950 medische professionals opgeleid en meer dan 2,675 miljoen levens veranderd. Daarnaast werden meer dan 1.100 ontwikkelings-projecten op het gebied van renovatie, landbouw en watervoorziening gerealiseerd.

De missies van Mercy Ships duren ongeveer 10 maanden. De laatste jaren zijn landen als Madagaskar, Liberia, Sierra Leone, Togo, Congo Brazzaville, Benin en Kameroen bezocht. Van augustus 2018 tot met juni 2019 zijn we actief in Guinea Conakry.

www.mercyships.be
info@mercyships.be

B Book

Boekbindster

STAB,

STAB of Sail Training association Belgium is een VZW die jongeren tussen 15 en 25 jaar rekruteert voor deelname aan Tall Ship Races . Deze wedstrijden met grote zeilboten varen jaarlijks, tijdens de grote vakantie, naar andere bestemmingen in Europa. Deelname van een week tot meer dan een maand is mogelijk. Het is een internationaal gezelschap waarmee je jouw water ervaring deelt en opbouwt om nadien als hecht team met vele boeiende herinneringen nadien aan wal te komen.

Koninklijke Vereniging Oudgedienden Zeemacht Antwerpen

Allen die bij de Zeemacht nu Marine gediend hebben zowel miliciens als beroeps bijeen brengen voor maritieme evenementen -bezoeken- BBQ- Mosselsoeper enz...

Viking Genootschap - ESONORM vzw

Studie en onderzoek naar de Vikingen, runen en noordse mythologie (in het bijzonder in de lage landen)
uitbeelden van het dagelijks leven van de Vikingen met uitoefening van hun ambachten
Wij hebben het plan om ene Vikingschip in de vaart te brengen in Vlaanderen.

SMA scheepsmodelbouwclub Antwerpen

statische scheepsmodelbouw voor het maken van zowel historische- als hedendaagse modellen

Edward Voogel

Een met de hand gedraaid orgeltje,werk alleen ,nuttig geen alcohol,draai met open bak,ik ben mobiel,ruim 30 jaar ervaring,ben aanspreekbaar voor goede raad,meld me officieel aan op advies
van de Hr Pit de Jonge.was al aanwezig in 2015 en 2017.(draag een schipperspet)

Scheepsmodelbouw Club SSMB

We zijn een ScheepSModelBouw club SSMB gevestigd in het Blosso domein Hazenwinkel Te Willebroek , Met als hobby "scheepsmodelbouw" wat dat ook inhoud dat we onze modelle graag zien varen

VRIMO-BELMAR

Wij zijn modelbouwvrienden van de Belgische Marineschepen ook de enige in Belgie Wij staan altijd samen met SSMB aan het Verbindingsdok , Dit is ook bedoeld om de jeugd kennis te laten maken met onze Marine Bij deze vraag ik ook om meerdere tafels voor de modellen indien mogelijk wij brengen ook nog onze eigen tent mee

Koninklijk Marine Kadettenkorps Vzw

Het Koninklijk Marine Kadettenkorps (KMK) is een vereniging die zich tot doel stelt de maritieme geest te bevorderen, meer bepaald de jongeren tussen 9 en 21 jaar (Afdeling Brussel : vanaf 12 jaar) in die zin te vormen door hen nautische kennis bij te brengen. De vereniging wordt bijgestaan door Defensie.
Het sociale en pedagogische aspect staat op de eerste plaats bij de vorming. De jongeren worden ingewijd in het leven aan boord en leren samen te leven.
De vorming van de kadetten wordt op vrijwillige basis door burgers en militairen gegeven. Die leden komen meestal uit het maritieme milieu en kunnen zo hun kennis en ervaring doorgeven aan de jongeren.
Als maritieme jeugdbeweging zijn de activiteiten hoofdzakelijk nautisch: zeilen, roeien, duikinitiatie, varen met motor, s chiemanswerk, …
Wij organiseren ook landactiviteiten : droppings, deathrides, klimmen, oriëntatiemarsen, bivaks,… belangrijke activiteiten om de groepsgeest te bevorderen bij de kadetten.

© 2019 - Water-rAnt