Water-rAnt vzw. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de GDPR (General Data Protection Regulation) privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij het bestuur via info@water-rant.be.

Verwerkingsdoeleinden

Water-rAnt vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van vrijwilligers, deelnemers, sponsors, klanten, leveranciers en andere relaties. Dit is voor de organisatie van evenementen die in de lijn liggen van de doelstellingen van de VZW. Deze zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Water-rAnt statuten 2018

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant en leverancier en andere relatie steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en andere relatie worden gedeeld. Dit is mogelijk met andere organisaties en/of overheden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Water-rAnt vzw verbonden zijn of met enige andere partner van Water-rAnt vzw.

Water-rAnt vzw eist van deze derde partijen dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en leverancierbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Zoals, onder andere, voor de boekhouding).

De persoonsgegevens voor vrijwilligers, deelnemers en sponsors zullen bewaard worden gedurende de termijn tussen twee opeenvolgende evenementen.

Cookielijst

CookieTypeLooptijdOmschrijving
Noodzakelijk
PHPSESSIDsessie, eigen cookiesessieDeze cookie is afkomstig van PHP-applicaties. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren met als doel het beheren van gebruikerssessies op de website. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.
JSESSIONIDcookie van derden1 YearGebruikt door sites geschreven in JSP. Platformsessiecookies voor algemeen gebruik die worden gebruikt om de status van gebruikers op paginaverzoeken te behouden.
viewed_cookie_policypermanent, eigen cookie11 maandenDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen
cookielawinfo-checkbox-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Noodzakelijk”
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Niet noodzakelijk”
Marketing
NIDpermanent, cookie van derden6 maandenDeze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen.
VISITOR_INFO1_LIVEpermanent, cookie van derden5 maandenDeze cookie wordt ingesteld door YouTube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden.
IDEpermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te presenteren die voor hen relevant zijn volgens het gebruikersprofiel.
Analytics
cX_Gpermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie wordt geplaatst door de Cxense. Deze cookie wordt gebruikt voor het opslaan van de globale ID die verschillende ID's samenbrengt in één ID.
_gapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie-, camapaign-gegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een randomly gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
_gidpermanent, cookie van derden1 dagDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de wbsite het doet. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's zijn anoniem geanonimiseerd.
ai_userpermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door Microsoft Application Insights-software. Deze cookie wordt gebruikt voor het verzamelen van satistische gebruiks- en telemetriegegevens voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform.
cX_Ssessie, cookie van derdensessieDeze cookie wordt geplaatst door de Cxense. Deze cookie wordt gebruikt voor een sitespecifieke gebruikerssessie voor een enkele sessie.
cX_Ppermanent, cookie van derden1 jaarDeze cookie wordt geplaatst door de aanbieder Cxense. Deze cookie wordt gebruikt voor sitespecifieke gebruikerssessies - tussen sessies.
ai_sessionpermanent, cookie van derden30 minutenDeze cookie wordt ingesteld door Microsoft Application Insights-software. Deze cookie wordt gebruikt voor het verzamelen van satistische gebruiks- en telemetriegegevens voor apps die zijn gebouwd op het Azure-cloudplatform. Dit is een unieke anonieme sessie-identificatiecookie.
_gatpermanent, cookie van derden1 minuutDeze cookies worden door Google Universal Analytics geïnstalleerd om de aanvraagsnelheid te verlagen om het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.
YSCcookie van derdenDeze cookies worden ingesteld door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden.
Performance
dtCookieThis cookie is set by the provider Dynatrace. This is a session cookie used to collect information for Dynatrace. Its a system to track application performance and user errors.
Functioneel
__cfduidpermanent, cookie van derden29 dagen 23 uur 59 minutenDe cookie wordt gebruikt door cdn-services zoals CloudFare om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
Andere
cX_Tpermanent, cookie van derdentijdelijkDeze cookie wordt geplaatst door de Cxense. Kort instellen en vervolgens onmiddellijk verwijderd. Deze cookie bevat een willekeurige waarde en wordt alleen gebruikt om het hoofddomein van de site te vinden
expiretokensessie, cookie van derdensessionDeze cookie wordt geplaatst door de aanbieder Cxense. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersprofielinformatie op te bouwen op alle sites in het Cxense-netwerk.
gckp1 yearDeze cookie wordt geplaatst door de aanbieder Cxense. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersprofielinformatie op te bouwen op alle sites in het Cxense-netwerk.
CONSENT16 years 8 months 3 days 14 hours 17 minutesNo description
pmToken10 yearsNo description

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en andere relatie heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Hij of zij kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en relatie het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Hij of zij kan de persoonsgegevens laten doorsturen naar een andere rechtspersoonlijkheid, partner of organisatie.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant,  leverancier en relatie gevraagd om een e-mail te sturen naar info@water-rant.be 

Direct marketing

De vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en andere relatie heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant en leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

© 2021 - Water-rAnt