Water-rAnt logboek

18 hours ago

Water-rAnt

De omgeving van Het Steen zal er heel anders uitzien. De Lauranda loopt op wieltjes naar Bostroë. (Baasrode)De Lauranda verhuist naar de Wijngaardnatie.

Sinds 1975 ligt het schip in het museum naast Het Steen. Omwille van de restauratie moet het vrachtschip verhuizen naar de Wijngaardnatie. Nadien verscheept men het schip naar Baasrode, daar zal het terug te bezoeken zijn in het scheepvaartmuseum, de plaats waar het ooit werd gebouwd. Vanavond zal het gevaarte dan onder begeleiding worden getransporteerd via de kaaien.

Foto ©️🅰️ntwerpen Lokaal
...

View on Facebook

3 days ago

Water-rAnt

Met liefde voor het vak. Bootbouwer.

NH Buurten
Je kan een boot huren of kopen, maar Bert van Baar maakt de boten waarmee hij gaat varen het liefst zelf. Deze week gaat NH Buurten naar zijn botenbouwschool op Willemsoord Den Helder.
...

View on Facebook

3 days ago

Water-rAnt

De Draak, een machtige boot die het DNA van de watersport bepaald sinds 1929. www.facebook.com/belgiandragons/videos/2232358063442791/

BDA - Belgian Dragon Association
Great video about the dragon class made by Tom Nitsch
...

View on Facebook

2 weeks ago

Water-rAnt

Gouwe Ouwe, een regatta voor boten van eenheidsklassen boven vijftig jaar. Vivid vintage.

Watersport-tv.nl
Op Kralingen werd afgelopen weekeinde voor de 37ste keer de Gouwe Ouwe gehouden. Een zeilwedstrijd waar uitsluitend klassen van vijfig jaar en ouder aan mogen deelnemen. Dit keer verschenen de Valken, Regenbogen, O-jollen, Vrijheids en 12-voetsjollen aan de start.
Watersport-TV was zaterdag op de zonovergoten Kralingse plas voor opnames.
Deze reportage is mogelijk gemaakt door 2010 UITGEVERS
...

View on Facebook

3 weeks ago

Water-rAnt

Vanaf vandaag kan je opnieuw de prachtige rupel hoodies bestellen. Dit maal zijn we gegaan voor zeefdruk op de rug, de mouw en het borstlogo. Deze hoodies hebben de tekening op de rug gekend van de polo’s zonder de tekst.
Te bestellen tot 15 JUNI 2018!
Ze zijn verkrijgbaar in blauw en grijs.
Mail nu naar rupelmerchandise@gmail.com

— Getoonde producten: Rupel TRUI 2018.
...

View on Facebook

3 weeks ago

Water-rAnt

Info gezochtHulp gevraagd! 💪Voor de nieuwe permanente expo op Batterij Aachen zijn we op zoek naar historische beelden van de zes schepen onderaan dit berichtje, die tijdens de Eerste Wereldoorlog gezonken zijn voor onze kust. ⚓ Wie kan ons helpen? 🤔

Het gaat over:
De Duitse Vorpostenboot / patrouilleschip Frigg
De Duitse torpedoboot G88
De Duitse torpedoboot A15
Het Britse vrachtschip SS Ardmount
De Vissersboot / Vorpostenboot / patrouilleschip Senator StHamer
Het Brits Kanonneerboot HMS Motorlaunch 561

Stuur gerust een private message!
Uiteraard respecteren we de rechten van het beeldmateriaal en zorgen we voor een correcte vermelding van de bron.
...

View on Facebook

3 weeks ago

Water-rAnt

Zorg voor het biererfgoed leunt sterk aan bij het watererfgoed. Vandaar dat de opgravingen op de Ankerrui (let op de nautische context!) onze aandacht verdienen.Brouwerskelder: archeologisch onderzoek op Tunnelplaats en Ankerrui

In het kader van de heraanleg van de Tunnelplaats - Ankerrui, voerde de dienst archeologie van de stad Antwerpen van 24 april tot 2 mei 2018 een archeologisch onderzoek uit. Op deze plek aan de voormalige Rode Poort van de Spaanse omwalling bevindt zich immers de Brouwerskelder, een waterreservoir dat al sinds de 16de eeuw deel uitmaakt van de watervoorziening voor de Nieuwstad.

De werken op de Tunnelplaats–Ankerrui omvatten een heraanleg waarbij de circulatie van het verkeer wordt aangepast om een optimale doorstroming tussen Leien, Scheldekaaien en Waaslandtunnel te verzekeren. Hierbij wordt in ruime voet- en fietspaden voorzien om van de Ankerrui voor iedereen een aangename plek te maken.

De ligging en omtrek van de Brouwerskelder worden in het ontwerp gevisualiseerd. Vandaar dat de exacte ligging van de kelder voorafgaandelijk aan de heraanleg archeologisch onderzocht werd. Het archeologisch onderzoek werd ingepast in de werfplanning en zorgde zodoende niet voor vertraging.

Historische schets
De Brouwerskelder maakt vanaf de 16de eeuw deel uit van de infrastructuur voor de watervoorziening van de Nieuwstad. De kelder sluit aan op de stadsmuur van de Spaanse Omwalling, net ten zuiden van bastion Rode Poort. Meer info hierover staat op www.antwerpenmorgen.be/projecten/rode-poort/over.

Met de bouw van de Spaanse omwalling werden ten noorden van de stad in de 16de eeuw nieuwe gronden ingelijfd, de zogenaamde ‘Nieuwstad’. Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556), projectontwikkelaar avant la lettre, voorzag hier in een brouwerskwartier met het Waterhuis (momenteel beter bekend als het Brouwershuis) en 16 brouwerijen. Om de brouwerijen van drinkbaar water te voorzien, werd water vanuit de stadsgracht naar het Waterhuis gebracht.

Net ten zuiden van bastion Rode Poort bevonden zich in de stadsmuur twee openingen. Deze openingen stonden in verbinding met de Brouwerskelder, een gemetseld reservoir van 4x16 meter, waardoor water uit de stadsgracht naar de Brouwerskelder kon vloeien en van hieruit via een gemetselde leiding (de stadsriool) naar het Waterhuis. In de Brouwerskelder was ook een schuif of spui om de watertoevoer te regelen. De spui werd bediend vanuit het spuihuis boven de Brouwerskelder, net achter de aarden wal van de Spaanse omwalling.

Ter hoogte van de Rode Poort en het bastion Rode Poort bevond zich de ‘Houwer’, een waterreservoir in de stadsgracht. Het water in de Houwer was door keermuren onder de brug en ter hoogte van het bastion afgescheiden van de rest van de gracht en werd gevoed door de Dambruggevaart.

Na blijvende klachten over de waterkwaliteit, werd in de 17de eeuw de Brouwersbuis aangelegd, waarmee zoet water van de Herentalse vaart rechtstreeks naar de Houwer werd gevoerd. In de 19de eeuw werd deze gemetselde Brouwersbuis vervangen door een gietijzeren buis (1868-69) en werd de Brouwerskelder verlengd in westelijke richting. De totale lengte van de kelder bedroeg hierna 38 meter.

Vanaf 1881 werd er een openbare drinkwatervoorziening aangelegd op basis van Netewater. Het bevoorradingssysteem via het Waterhuis en de Brouwerskelder werd vanaf toen overbodig. In de jaren 1930 werd het systeem officieel afgeschaft.

Archeologische resten
Ter voorbereiding van de heraanleg van de Tunnelplaats-Ankerrui werden het gewelf en de omtrek van de Brouwerskelder geprospecteerd door de stadsarcheologen. Op de grens met de Italiëlei werd de aansluiting met de stadsmuur van de Spaanse omwalling opgezocht. Van hieruit werd de noordelijke rand van de kelder zo ver mogelijk vrijgelegd. Daarbij kwam ook de fundering van een trapeziumvormig gebouw in baksteen aan het licht, mogelijk onderdeel van het spuihuis dat zich boven de kelder bevond. Hieronder bevindt zich waarschijnlijk de aansluiting van de ‘stadsriool’, het gemetselde waterkanaal waarlangs het water van de Brouwerskelder naar het Waterhuis in de Adriaan Brouwersstraat gebracht werd.
Het gewelf van de Brouwerskelder werd in zeer goede staat aangetroffen. De bovenzijde lijkt hernieuwd te zijn in de 19de eeuw, mogelijk gelijktijdig met de verlenging van de kelder in 1868-69.

De archeologische resten werden opgeschoond, gefotografeerd en ingemeten. In het nieuwe ontwerp van de Ankerrui wordt de ligging en omtrek van de Brouwerskelder gevisualiseerd, met aan de langszijde enkele zitbanken. De kelder zelf ligt diep genoeg en blijft onder het nieuwe wegdek bewaard.
...

View on Facebook

3 weeks ago

Water-rAnt

Voorlopige bescherming van de stoomsleepboot Amical ⚓️

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de stoomsleepboot Amical voorlopig beschermd als varend erfgoed

“In Vlaanderen is er maar één met stoom aangedreven vaartuig overgebleven: de stoomsleepboot Amical. Met de bescherming als varend erfgoed bewaren we een kostbare relikwie uit het tijdperk van de stoommachine”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

⚓️ De Amical is in 1914 gebouwd op de Nederlandse werf Huiskens en Van Dijk in Dordrecht. Vanaf ongeveer 1930 vaart het schip als sleper op de Belgische wateren. In 1951 krijgt de Amical een andere functie. Het bedrijf Haeck & Van de Meerssche bouwde een aantal slepers om tot zand- of modderkrabbers, waaronder de Amical. De baggervloot leverde een aanzienlijke bijdrage aan het op diepte houden van de toegangen tot de Antwerpse haven. De Amical werd ingezet aan de Royersluis tot het vaartuig in 1965 uit dienst werd genomen en uiteindelijk in 1986 aan de museumcollectie van het Antwerpse Scheepvaartmuseum werd toegevoegd.

De Amical is een gaaf bewaard voorbeeld van een sleepboot. De Amical is specifiek ontworpen voor het slepen van vaartuigen zonder eigen aandrijving zoals pontons en sleepspitsen. Het schip heeft de typische bouw van een stoomsleper van het begin van de twintigste eeuw, met als hoofdkenmerken de steile spitse voorsteven om de weerstand in het water te verminderen en de geveegde achtersteven die een voldoende rendement van de schroef moest verzekeren. Essentieel is de trekkracht en de grote wendbaarheid. De stoomsleepboot heeft een relatief groot machinevermogen en een schroef met een grote diameter en vier schroefbladen.

De Amical heeft een zeldzame intacte Luikse Piedboeuf stoomketel uit 1943 en een originele, zeldzame intacte triple-expansie stoommachine uit 1914. De speciale uitlijning van de cilinders, met de schuiven en de excentrieken deels aan de zijkant van de stoommachine, is erg zeldzaam en typisch voor de producent Huiskens & Van Dijk.

⚓️ Het vaartuig maakt deel uit van de collectie van het MAS | Museum aan de Stroom. De bedoeling van het MAS is om de Amical weer in varende staat te brengen.

⚓️ Stoomboten spreken tot de verbeelding. Op het einde van de negentiende eeuw vormden ze de belangrijkste aandrijving op het water, naast windkracht. In België is het slepen door stoomsleepboten in het laatste kwart van de negentiende eeuw algemeen.

Tegen 1913 werd 57,7% van alle transport over de binnenwateren gesleept door stoomsleepboten. Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren de meeste sleepboten in België met stoom aangedreven. Vele schepen werden op de rivieren en de kanalen gesleept door een puffende stoomboot. In relatieve stilte, toch in vergelijking met dieselmotoren, bewogen de stoommachines zich voort. Door de motorisering van de Belgische binnenvaartvloot verdwenen de riviersleepboten. De getuigen van het stoomtijdperk zijn erg zeldzaam geworden.

⚓️ Procedure
Na de voorlopige bescherming kunnen de zakelijkrechthouders opmerkingen of bezwaren indienen. Binnen een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

Foto 🅰️ntwerpen Lokaal |©️Thomas H.
...

View on Facebook