Stichting Maritiem Patrimonium ontfermt zich over uitzonderlijke watererfgoed topstukken

Nieuwe stichting moet bedreid watererfgoed van Antwerpen redden

West Hinder IIIEnkele mensen met een enorme belangstelling voor het Antwerpse Watererfgoed bundelden hun krachten en deskundigheid in een Stichting. Vanuit hun nautische achtergronden vrezen ze dat het watererfgoed verloren zou gaan. Dat vinden ze zeker in de wereldhavenstad Antwerpen doffe ellende. Het watererfgoedbeheer in Antwerpen is nijpende kwestie. De jongste evoluties maken de vooruitzichten somber. Zo is ondermeer de verhuis van het maritiem park naast het Steen in Antwerpen naar diverse bestemmingen zonder betrokkenheid van de vele middenvelders verlopen.

Stichting Maritiem Patrimonium is eigen initiatief

Over de toekomst van topstukken zoals het lichtschip West-Hinder III, de ondiepwater mijnenveger MSI Oudenaarde en andere schepen is geen duidelijkheid. Ook de schimmige bestemming en onzekere toekomst van de Droogdokkensite zijn voor de initiatiefnemers reden om de handen uit de mouwen te steken. Over het Droogdokken – scheepvaartmuseum is nochtans een grondige studie en bevraging aan voorafgegaan. 

Behoud van nautische topstukken

MSI OudenaardeDe rechtspersoonlijkheid Stichting is een bij KB erkende filantropische organisatie met openbaar nut. Het Maritiem Patrimonium / Patrimoine Maritime gaat fondsen verzamelen om historisch waardevolle schepen te restaureren en te onderhouden. Dit gaat hun bestaan met het grootst mogelijk behoud van hun nautische karakter en eigenschappen waarborgen.

De Stichting gaat de scheepseigenaars en/of projectbeheerders ondersteunen bij de technische, administratieve en financiële uitdagingen die soms hun eigen mogelijkheden overstijgen. Hiermee ijvert de organisatie naar adequate en directe oplossingen, los van administratieve, globale of sociale trajecten.

De huidige kern wordt gevormd rond Jean-Jaques Westerlund en bestaat uit ervaren watererfgoedzorgers uit en van Antwerpen. Een Stichting heeft geen leden, in tegenstelling tot een VZW.

In de toekomst wil MPM nog meer schepen in de Stichting opnemen, zoals de ijslandvaarder François Musin. Het is aan de eigenaren om te bepalen of ze het schip al dan niet aan de stichting overdragen, uiteraard in nauw overleg met de Stichting.

West Hinder III

© 2021 - Water-rAnt