Historische vaartuigen van het MAS gedetailleerd beschreven

Waarderingsrapport van de cultuurhistorische waardering
 

Download dossier – onderaan deze pagina.

Het MAS erfde een indrukwekkende collectie van vaartuigen van het voormalige Nationaal Scheepvaartmuseum. Ook diverse organisaties of bedrijven droegen hun haven- en scheepvaarterfgoed aan de stad over. De meeste van deze schepen lagen onder de afdaken op de kaai, naast Het Steen. Andere liggen in de droogdokken of elders.

Waander Devillé (foto)  onderzocht en valoriseerde de collectie vaartuigen gedurende een jaar. Hij werd bijgestaan door diverse experts.
Minister van Cultuur Sven Gatz (Open-VLD) stelde een projectsubsidie ter beschikking.  

Onderzoeker Waander Devillé

Basisgegevens om nieuwe krachtlijnen uit te tekenen

“Het gaat hier om de objectieve beoordeling van de culturele waarden van een vaartuig.”  Zegt Carolien Bastiaens, schepen voor Cultuur van Antwerpen. “Dit gebeurde aan de hand van verschillende criteria zoals de economische- en maatschappelijke belangrijkheid, hoe uniek de schepen zijn en dergelijke meer.”


Marieke Van Bommel, directeur van het MAS: “Voor het eerst ligt er een overzicht op tafel van de vaartuigen die zich in de uitgebreide en diverse collectie bevinden. De culturele waarden die uit het onderzoek komen vormen een basis om een toekomstvisie voor deze vaartuigen uit te werken. Het rapport biedt ons niet alleen een gemeenschappelijke taal om dit gesprek aan te gaan. Hiermee wordt meteen duidelijk wat de sterktes en zwaktes zijn en waar onbenut potentieel ligt.”.

In een latere fase zal men de meer uitgebreide gegevens van de diverse vaartuigen kunnen inzien.

Klik hier om het Waarderingsrapport Historische MASvaartuigen te downloaden

© 2021 - Water-rAnt