Tweede Waterkolk overleg leidt tot gemeenschappelijke acties in Antwerpen

Waterkolk brengt de watererfgoedzorgers van Antwerpen samen Waterkolk - samen sterk

Het tweede Waterkolk overleg onderstreepte opnieuw dat een gemeenschappelijke actie van de diverse watererfgoedzorgers de bekendheid van het watererfgoed in Antwerpen zal opvijzelen. Het had plaats aan boord van het Rijn-en Binnenvaartmuseum op 18 juli j.l.

Lees hier de agenda van het Waterkolk II overleg

Lees hier het Waterkolk II verslag

Lees hier de Nota – Rijn en Binnenvaartmuseum- overbrengen van schepen

Concreet

  • De huidige partners willen een principeverklaring tot samenwerken ondertekenen.
  • Men wil de groep zo gauw mogelijk uitbreiden met andere relevante zorgers van Antwerpen.
  • Er moet een memorandum komen dat invloed moet hebben op de politieke / beleidsovereenkomsten voor de volgende legislatuur
  • Het memorandum zal worden voorgesteld door de ondertekenende Waterkolk partners en iedereen die zich achter het principe kan scharen.
  • Het memorandum moet zo gauw mogelijk worden opgesteld, inclusief een termijn voor inbreng van alle Waterkolkpartners
  • Het memorandum moet kort worden gehouden met concrete voorstellen, gedocumenteerd met alle vormen van ondersteunende en argumenterende publicaties, teksten enz.
  • Op gepaste tijd wordt Waterkolk in een juridisch erkende organisatievorm gegoten.
  • Details in het verslag.

Watererfgoed Noordzee

Het federale kabinet Noordzee plant een tentoonstelling over de Noordzeeschatten en de nieuwe reglementen voor het behoud en de bescherming van dit waardevolle patrimonium. Deze tentoonstelling zou in Antwerpen plaatshebben. De initiatiefnemers van Waterkolk zetten hier mee hun schouders onder om dit nog medio september te kunnen laten plaatshebben. Want het wordt een geknipte omkadering om het Waterkolk manifest / memorandum op gepaste manier voor te stellen.

Waterkolk III

Op maandag 3 september ek. wordt het Waterkolk III overleg gepland. Watererfgoedzorgers van Antwerpen kunnen hieraan deelnemen door zich vooraf aan te melden met een e-mail (klik hier)
Vermeld zeker uw naam, coördinaten en de watererfgoedorganisatie die u vertegenwoordigd. Uw deelname wordt bevestigd per mail met exact adres, agenda en timing.

© 2021 - Water-rAnt