Waterkolk – oproep voor samenwerking Antwerpse Watererfgoedzorgers

 

 

 

 

Het overleg rond de samenwerking van een reeks van belangrijke watererfgoedactoren in Antwerpen van 7 juli j.l. werd druk bijgewoond. De meeting bracht het algemene belang van het Watererfgoed in Antwerpen in herinnering en het veld van de vele betrokkenen te schetsen. Het was een oproep om een nieuwe samenwerkingsbasis te creëren.

 

Organisatie

Afgevaardigde

Afgevaardigde

ABAS / KVBG (1) Paul Plomteux  

 

Havenkranen Paul Van Schoors
MAS Marieke Van Bommel Rita Jalon
Waander Devillé (verontschuldigd)
Rijn- en Binnenvaartmuseum Roland Van Cleempoel Willy Huysmans
Ruimschoots Philip Streitz
Vrienden nationaal Scheepvaartmuseum Jean Jacques Westerlund  (Guy Huyge verontschuldigd)
Watererfgoed Vlaanderen Eddy Stuer Marcel Schoeters
Water-rAnt Pit De Jonge  
West Hinder III Patrick Van Den Bulk Dirk Meulemeester
Uitgenodigd (verontschuldigd)
Katoennatie Johan Eeckelaert

 

Belangrijke aandachtspunten

Antwerpen IS water: het watererfgoed is overal aanwezig. Iedereen is het eens over deze stelling die in bijgaande presentatie bondig (en dus te weinig genuanceerd) is samengevat.

WATERKOLK-presentatie1

De aanwezige organisaties, vertegenwoordigd door ervaren deskundigen, waren eensgezind dat door samenwerking een sterkere sectorvertegenwoordiging kan gerealiseerd worden. Ook de interactie tussen de diverse actoren kan beter. Bijvoorbeeld op vlak van uitwisseling of combinatie van de vrijwilligerswerking.

Zowel de drijvende krachten, de vrijwilligers, als de diverse watererfgoedsites, watererfgoedstukken, schepen en locaties zijn te weinig herkenbaar in het stadsbeeld. Terwijl de schepen, de infrastcuctuur en de architectuur heel beeldbepalend zijn voor de historische en moderne stad.

De diverse spelers en organisaties werken hard aan kwalitatief uitzonderlijk materiaal of collecties, maar blijven steeds buiten de algemene aandacht. Terwijl diverse -eerder uitzonderlijke- manifestaties aantonen dat het grote publiek een grote interesse heeft voor dat watererfgoed.

Belangrijk is de gemeenschappelijke noden in kaart te brengen en daar een actieplan voor te ontwikkelen.

Marieke Van Bommel, Directeur MAS, vindt deze samenwerking alvast een groot pluspunt. De vertegenwoordiging van waar het watererfgoed en haar bezielers voor staat kan met sterkere signalen met andere partners en de overheid in overleg gaan. Het zal ook de ontwikkeling van het nieuwe Scheepvaart bezoekerscentrum / muzeum ondersteunen.

 

Vertegenwoordiging en manifest 2019 – 2024

De vertegenwoordiging van de Antwerpse watererfgoedspelers kan opgenomen worden door Watererfgoed Vlaanderen dat daarvoor is opgericht. Voor Watererfgoed Vlaanderen is dit een lokaal pilootproject dan als voorbeeld kan dienen om gelijkaardige samenwerkingsverbanden in andere regio’s op te starten.

Dit pilootproject heeft als werktitel Waterkolk gekregen. Het is niet de bedoeling om hiervoor een zoveelste aparte organisatie of rechtspersoonlijkheid op te richten.

Watererfgoed Vlaanderen heeft vergelijkbare eerste stappen gezet door ondermeer manifesten uit te geven als inspiratie voor de beleidsmakers voor zowel het Antwerpse als het Vlaamse Watererfgoed.

Vlaams Watererfgoedmanifest – Samen op Koers naar 2019

Antwerps-Watererfgoedmanifest 2009

Voorzitter Eddy Stuer benadrukt dat dit volgende manifest door een zo breed mogelijke representativiteit moet gaan wegen op de beleids en visieontwikkelignen van beleidsmakers bij de volgende verkiezingen.

Het nieuwe manifest moet daarom voldoende sterk zijn en een zo hoog mogelijk ‘incontournable’ gehalte hebben. Het moet ook gedragen zijn door zo veel mogelijk organisaties en betrokken mensen.

Waterkolk - Antwerps WatererfgoedDiverse vertegenwoordigers wijzen ook op de noodzaak om het aantal organisaties die aan dit project mee kunnen werken verder uit te breiden. Roland van Cleempoel refereert naar de pleziervaart, de Marine, maar ook het Onderwijs en natuurlijk de Haven en de Haven/ scheepvaartbedrijven.

 

Volgende afspraak op 17 juli 2018 om 10 uur aan boord van de Angele

van het Rijn- en Binnenvaartmuseum (Bonapartedok) om de volgende stappen te zetten. Bedoeling is om een intentieverklaring te ondertekenen en een sneuveltekst te bekijken die de basis vorm van het nieuwe Antwerps Watererfgoed Manifest.

 

Hartelijk dank aan ABAS en KVBG voor de gastvrijheid in de knappe vergaderzaal en het gebruik van het materiaal.

ABAS (Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf) en

KVBG (Koninklijke Verbond der Beheerders van Goederenstromen)

© 2021 - Water-rAnt