Deelnemende exposanten

1 2
Naam organisatie Beschrijving of historiek
A-dr!ft, Ab de Nijs Bik

ADR!FT
Van september 2017 tot mei 2018 begeleid ik als beeldend kunstenaar een artistiek/educatief project met twee vijfde klassen van het technisch en het algemeen secundair onderwijs. Ik heb de klassen in twee teams verdeeld die een klein scheepje bouwen waarmee in mei volgend jaar een wedstrijd gevaren wordt op het Mastvest in Antwerpen. De twee leerkrachten (elektromechanica en wetenschappen-wiskunde) van het GTI (Mortsel) en het KABerchem begeleiden het technische proces, ik sta in voor de artistieke begeleiding, het organiseren van de wedstrijd en de daarop volgende expositie van de twee scheepjes.

Visie, Teamwork/Technische vaardigheden:
Door de deelnemers in groep (10 à 15 leerlingen in gemengde teams) samen te laten werken aan een artistiek project dat binnen het leerplan past, zou er een verbreding van ervaring en (levens)visie moeten kunnen ontstaan. In de ontwerpfase wordt gestart vanuit een aantal 'kernkwaliteiten' van de beide leerlingengroepen zodat hun eigenheid terugkomt in het ‘technische’ kunstwerk dat zij ontwerpen. In de loop van het project zouden ook oefeningen in teambuilding gepland moeten worden.
Naast het behalen van de leerdoelen van de beide teams, richten wij ons in het bijzonder op het gebruik van recyclagematerialen in het bouwproces en het gebruik van milieuvriendelijke aandrijving, met het oog op duurzaamheid en innovatie. Er wordt gewerkt met een standaard of eigen ontwerp dat al naar gelang de vaardigheden en competenties veranderd mag worden door de deelnemers. Enige restricties in afmetingen zijn: Lengte max. 2.50m, Breedte max.0.70m, diepgang max 0.45m., verdere specificaties rond vermogen van aandrijving worden bekend gemaakt in de loop van het project. Gereedschappen en liefst gerecycleerde materialen voor de bouw van de scheepjes, zouden in functie van de materiaalkeuze, door de scholen voorzien moeten worden.

ANTWERP SAILING ACADEMY

De Antwerp Sailing Academy (ASA) is een gemeenschappelijk initiatief van de Royal Yacht Club van België - Antwerpen (RYCB) en de Koninklijke Liberty Yacht Club - Antwerpen (KLYC) en de Medical Yacht Club (MYC) . Oprichting was begin 2017.
De ASA organiseert theorie en praktijkopleiding voor de 'niet commerciële' pleziervaart : Algemeen Stuurbrevet, Yachtman, Yachtnavigator en GMDSS-SRC..
De theorieopleidingen vinden plaats in de gebouwen van het maritiem centrum van de RYCB in Antwerpen (LO).
De praktijkopleidingen worden georganiseerd vanuit Cadzand in Nederland.
De theorieopleidingen worden georganiseerd tijdens de zaterdagen (van 9 tot 17u) in de loop van de winter 2017-2018.
De praktijkopleidingen tijdens het vaarseizoen 2018.
De instructeurs zijn allen verbonden aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen - dienst aan derden (commercial yachting) en maken eveneens deel uit van het Clipper team dat jaarlijks (in de loop van de maand april) een opleidingsproject organiseert tijdens een oceaanoversteek op de Royal Clipper van de Caraïben naar Europa.
De ASA wordt gesponsord door RYCB - dhr Patrick Van den Bulcke.
Voorzitter ASA : Paul Balanck tel 0478-602319
Coördinator opleidingen ASA : Stan Lettany tel 0475-294207

Areyouwaterproof

Areyouwaterproof maakt promotie voor de maritieme opleidingen en beroepen.

Boekbinderij met nautisch cachet

Bibiane Books bindt boeken en andere publicaties in volgens de ambachtelijke regels van de kunst.
Als omslag worden zeekaarten en andere nautische publicaties gebruikt, waardoor ieder boek een een eigen, nautisch karakter krijgt. Personalisering is dus mogelijk. Een geknipt en origineel cadeau.

De Steenschuit

Bouwen New Belgica

DOK3 YACHTHARBOUR BELGIUM

Onze gloednieuwe jachthaven ging open op 5 juli jl. in Klein-Willebroek, genaamd DOK3.
Uiteraard zouden we graag deze nieuwe haven promoten en in de kijker plaatsen, zodoende lijkt het initiatief water-rant de perfecte gelegenheid om DOK3
als jachthaven voor te stellen maar daarnaast ook de mogelijkheden zoals events, expo, meeting, e.a. toe te lichten!

ik maak muziek met een klein handgedraaid orgeltje(zie W-Ant2015 foto's)

ik ben in het bezit van een vergunning van stad Antwerpen,mijn orgeltje is mobiel (26 toets)verplaats mij vaak,ben niemand tot last,geb in 1941
gepensioneerd ambtenaar ,draai al 30 jaar,in Sept a.s met uw toestemming ,in dezelfde outfit als in 2015.
De stad Antwerpen raadde mij aan om ook bij U te vragen om toestemming, voor dit evenement .2 jaar geleden geen enkel probleem gehad,helaas
uit onwetendheid zonder vergunning.

p.s ik draai altijd alleen,speel met open bak,mans niet!! m.a.w n;pet op de grond/niet bedelen.

Koninklijk Marine kadettenkorps vzw

Het Koninklijk Marine kadettenkorps vzw is een nautisch jongerenvereniging onstaan in 1922 die open staat voor jongens en meisjes vanaf 9 to 21 jaar die zich geroepen voelen om hun vrije tijd zinvol willen spenderen in allerlei nautische activiteiten, de vereniging word ook bijgestaan door Defentie, de vereniging heeft verschillende afdelingen over het hele land, en varen met de drie laatste rijnvedettes van de Marine, ook doen we landactiviteiten zoals dropings , kaartpassen maar sport en spel mag niet ontbreken, we dragen het militaire uniform gelijk de marine en de cadetten dragen het voormalige mooie matrozenuniform van de Belgische Zeemacht.

Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging S.R.N.A. vzw

De oudste watersportvereniging van Antwerpen 1878

yachtclub, zeilschool Galgenweel

Winterberging, uitgebreide restauratie faciliteiten voor varend erfgoed , klassieke en moderne jachten.

afdeling Varend erfgoed

Koninklijke Vereniging Oudgedienden Zeemacht Antwerpen

De vereniging VOZMA genoemd is in 1966 opgericht op vraag van de toenmalige staf van de Zeemacht. Het is een vereniging zonder rang of stand en zonder politieke strekking.
Iedereen die bij de Zeemacht nu Marine geweest is, is bij ons welkom.
De meeste van onze ca. 150 leden deden hun militaire dienstplicht gedaan bij de Zeemacht. Ook sympathisanten met maritieme interesse zijn bij ons welkom.
VOZMA streeft ernaar het maritieme gebeuren op te volgen met o.m. scheepsbezoeken en bij diverse maritieme activiteiten.

Mercy Ships

Mercy Ships brengt gratis medische hulp met een ziekenhuisboot naar de allerarmsten in Afrika

Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Monumentenwacht is uw partner in het behoud en het beheer van waardevol erfgoed in Vlaanderen.
Monumentenwacht varend erfgoed staat paraat met een waaier van dienstverleningen zoals inspecties, een toestandsrapport gekoppeld aan onderhoudstips en opvolging. Daarnaast wordt advies op maat van de abonnee gegeven over een specifiek probleem, geplande acties of schadefactoren.
Monumentenwacht voert ook diktemetingen uit.

Motor zoekt boot

Wij vervangen elke bestaande motor door een moderne, compacte, zuinige ,trilling arme Beta Marine motor .
Het gamma omvat 17 uiterst bedrijfszekere dieselmotoren van 10 pk tot 115pk , volledig mechanisch(de zee houdt niet van elektronica)
De basismotor is een industriële Kubota ,u allicht bekend van de graaf en tuinbouwmachines.
Wisselstukken en onderdelen zijn dan ook vlot verkrijgbaar.
Uiterst service vriendelijk:alle filters en de impeller zijn vlot bereikbaar aan de voorzijde van de motor.
U krijgt 5 jaar garantie ook als u zelf het onderhoud uitvoert.
Wereldwijd werden er al meer dan 37000 motoren geplaatst, u vaart dus nooit alleen met een Beta Marine .

NAUTIBEL

Nautibel is de beroepsfederatie van Belgische watersport- en Pleziervaartbedrijven en Organisaties.
Zij verdedigt de belangen van watersporters, bedrijven en organisaties bij overheden en in de media en verzorgt de contacten onderling.
Bovendien tracht ze de watersport en de pleziervaart te bevorderen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de vrijetijdsbesteding in watersport en pleziervaart te democratiseren en te promoten.

Particulier

Zeilkleding

Rc modelbouw vrienden

Modelbouwers met een eigen demobad. Ook kennismaking modelbootvaren voor kinderen.

Rijn- en Binnenvaartmuseum

Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen we in versneld tempo vele schepen verdwijnen door slooppremies en moeilijke jaren in de binnenvaart. Met een drietal mensen werd er besloten om enkele scheepstypen te redden en in te richten als museum. Een spits " Mon Desir" werd aangekocht, gebouwd in Harelbeke in 1913 en het vroegere laadruim werd ingericht als museum. In 1976 werd dan de vzw Museum rijn- en Binnenvaart opgericht. Diverse schepen werden aangekocht zoals een houten waal de "Cephee", een baquet de Charleroi en een klippertje. Deze schepen staan nu onder de afdaken naast het Steen. In het Bonapartedok hebben we nu de Mon Desir, de Liomar ( motorspits van 1959) en de Angèle ( motorkastje van 1923 ). Deze drie schepen zijn ingericht als historisch, sociaal en cultureel erfgoed. In de vroegere laadruimen kan men vele foto's, scheepsmodellen, bouwplannen, scheepsuitrusting, schilderijen enz.. bewonderen.
Dit alles om een rijk verleden te bewaren want " geen toekomst zonder kennis van het verleden".

save askoy II

yacht gebouwd in 1959 op linkeroever antwerpen, in opdracht van Hugo Van Kuyk, beroemde architectorzitter van de RYCB,. Tweede eigenaar was de zanger
Jacques Brel, eveneens wereldberoemd. Na deze 2 bekende landgenoten zijn er nog 4 verschillende eigenaars geweest van allerlei allooi. Het leed schipbreuk, enwerdt
na 14 jaar in Nieuw Zeeland terug vanonder het zand gehaald en naar Belgie terugebracht door de vzw Save Askoy II.Het schip is een van de grootste enmooiste jachten ooit in Belgie gebouwd. Het werdt erkend als Maritiem erfgoed.

Scheepmodelbouw Club SSMB

De leden van deze scheepmodelbouwclub maken varende modellen. Dat gebeurt op zondagnamiddag vanaf 13u.
Vergaderingen en wedstrijden komen bij ons niet aanbod. Alle aspecten van bouw en uitrusting worden bij de vaarmomenten besproken.
Wat er op het vaarwater niet is toegelaten: raceboten en boten aangedreven met ontploffingsmotoren. Wel toegelaten zijn boten met elektromotor- of stoomaandrijving en zeilschepen. We zijn klaar om op alle vragen te antwoorden tijdens Water-rAnt.

Scouts en Gidsen Vlaanderen Zeescouting Antwerpen

Jeugdbeweging in Antwerpen onder de koepel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. District Schelde is de verzameling van de 4 zeescoutinggroepen in Antwerpen.

1 2
Schrijf je in als exposant