Deelnemende exposanten

1 2
Naam organisatie Beschrijving of historiek
save askoy II

yacht gebouwd in 1959 op linkeroever antwerpen, in opdracht van Hugo Van Kuyk, beroemde architectorzitter van de RYCB,. Tweede eigenaar was de zanger
Jacques Brel, eveneens wereldberoemd. Na deze 2 bekende landgenoten zijn er nog 4 verschillende eigenaars geweest van allerlei allooi. Het leed schipbreuk, enwerdt
na 14 jaar in Nieuw Zeeland terug vanonder het zand gehaald en naar Belgie terugebracht door de vzw Save Askoy II.Het schip is een van de grootste enmooiste jachten ooit in Belgie gebouwd. Het werdt erkend als Maritiem erfgoed.

Rijn- en Binnenvaartmuseum

Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen we in versneld tempo vele schepen verdwijnen door slooppremies en moeilijke jaren in de binnenvaart. Met een drietal mensen werd er besloten om enkele scheepstypen te redden en in te richten als museum. Een spits " Mon Desir" werd aangekocht, gebouwd in Harelbeke in 1913 en het vroegere laadruim werd ingericht als museum. In 1976 werd dan de vzw Museum rijn- en Binnenvaart opgericht. Diverse schepen werden aangekocht zoals een houten waal de "Cephee", een baquet de Charleroi en een klippertje. Deze schepen staan nu onder de afdaken naast het Steen. In het Bonapartedok hebben we nu de Mon Desir, de Liomar ( motorspits van 1959) en de Angèle ( motorkastje van 1923 ). Deze drie schepen zijn ingericht als historisch, sociaal en cultureel erfgoed. In de vroegere laadruimen kan men vele foto's, scheepsmodellen, bouwplannen, scheepsuitrusting, schilderijen enz.. bewonderen.
Dit alles om een rijk verleden te bewaren want " geen toekomst zonder kennis van het verleden".

Vrijwilligers M477 Oudenaarde

De vrijwilligers MSI M477 Oudenaarde zijn allemaal oudgediende van de vroegere Zeemacht die de nog enige over gebleven MSI (van 16 stuks) restaureren. De MSI is de typering van de Minesweeper Inshores - de zg ondiepwater mijnenveger.

Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging S.R.N.A. vzw

De oudste watersportvereniging van Antwerpen 1878

yachtclub, zeilschool Galgenweel

Winterberging, uitgebreide restauratie faciliteiten voor varend erfgoed , klassieke en moderne jachten.

afdeling Varend erfgoed

Scheepmodelbouw Club SSMB

De leden van deze scheepmodelbouwclub maken varende modellen. Dat gebeurt op zondagnamiddag vanaf 13u.
Vergaderingen en wedstrijden komen bij ons niet aanbod. Alle aspecten van bouw en uitrusting worden bij de vaarmomenten besproken.
Wat er op het vaarwater niet is toegelaten: raceboten en boten aangedreven met ontploffingsmotoren. Wel toegelaten zijn boten met elektromotor- of stoomaandrijving en zeilschepen. We zijn klaar om op alle vragen te antwoorden tijdens Water-rAnt.

VRIMO-BELMAR

Modelbouwvriendenclub die vnl. Belgische Marineschepen zo nauwkeurig mogelijk nabouwt.
VRIMO-BELMAR werkt nauw samen met SSMB en stelt zich ook gezamenlijk voor.

Koninklijke Vereniging Oudgedienden Zeemacht Antwerpen

De vereniging VOZMA genoemd is in 1966 opgericht op vraag van de toenmalige staf van de Zeemacht. Het is een vereniging zonder rang of stand en zonder politieke strekking.
Iedereen die bij de Zeemacht nu Marine geweest is, is bij ons welkom.
De meeste van onze ca. 150 leden deden hun militaire dienstplicht gedaan bij de Zeemacht. Ook sympathisanten met maritieme interesse zijn bij ons welkom.
VOZMA streeft ernaar het maritieme gebeuren op te volgen met o.m. scheepsbezoeken en bij diverse maritieme activiteiten.

Boekbinderij met nautisch cachet

Bibiane Books bindt boeken en andere publicaties in volgens de ambachtelijke regels van de kunst.
Als omslag worden zeekaarten en andere nautische publicaties gebruikt, waardoor ieder boek een een eigen, nautisch karakter krijgt. Personalisering is dus mogelijk. Een geknipt en origineel cadeau.

Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw

De Vlaamse Pleziervaart Federatie bevordert het pleziervaren en het nautische toerisme en streeft naar de meest democratische en toegankelijkheid. De stimuleert de leden met diverse actgiviteiten maar ook info- en opleidingssessie. De organisatie heeft veel aandacht voor het nautisch erfgoed.

NAUTIBEL

Nautibel is de beroepsfederatie van Belgische watersport- en Pleziervaartbedrijven en Organisaties.
Zij verdedigt de belangen van watersporters, bedrijven en organisaties bij overheden en in de media en verzorgt de contacten onderling.
Bovendien tracht ze de watersport en de pleziervaart te bevorderen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de vrijetijdsbesteding in watersport en pleziervaart te democratiseren en te promoten.

SMA scheepsmodelbouw Antwerpen

statische scheepsmodelbouw

Rc modelbouw vrienden

Modelbouwers met een eigen demobad. Ook kennismaking modelbootvaren voor kinderen.

SMA scheepsmodelbouw Antwerpen

statische scheepsmodelbouw

1 2
Schrijf je in als exposant