Deelnemende exposanten

1 2
Naam organisatie Beschrijving of historiek
DOK3 YACHTHARBOUR BELGIUM

Onze gloednieuwe jachthaven ging open op 5 juli jl. in Klein-Willebroek, genaamd DOK3.
Uiteraard zouden we graag deze nieuwe haven promoten en in de kijker plaatsen, zodoende lijkt het initiatief water-rant de perfecte gelegenheid om DOK3
als jachthaven voor te stellen maar daarnaast ook de mogelijkheden zoals events, expo, meeting, e.a. toe te lichten!

Particulier

Zeilkleding

Mercy Ships

Mercy Ships brengt gratis medische hulp met een ziekenhuisboot naar de allerarmsten in Afrika

Viking genootschap - Europees Studie- en Onderzoekcentrum voor Noordse Oudheidkunde, Runen en Mythologie

De vereniging is opgericht in juni 1999 en was de eerste organisatie in België die zich met onderzoek naar de Vikingen bezig hield. Wij hebben leden in Vlaanderen en Nederland en contacten over de hele wereld.
Onze werking is drieledig:
- studie en onderzoek van de Noordse Mythologie, oudheidkunde en runenkennis; in het bijzonder toegespitst op de Vikingtijd.
- uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift: "De Ravenbanier" (nr 60 - 18de jaargang verschijnt in oktober 2017)
- werkgroep proefondervindelijke archeologie en levende geschiedenis: "Scaldingi"
Uitgebreide doelstellingen en overzicht van voorbije activiteiten worden u in afzonderlijke mail bezorgd.
Wij willen een replica van een Vikingschip in de vaart brengen en zoeken hiervoor ondersteuning. Daarom willen wij een bijzonder promotie actie voeren op Water-rant. Wij zullen op Water-rant tussendoor ook enkele Viking ambachten uitoefenen en komen dus met vier tot vijf mensen

Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Monumentenwacht is uw partner in het behoud en het beheer van waardevol erfgoed in Vlaanderen.
Monumentenwacht varend erfgoed staat paraat met een waaier van dienstverleningen zoals inspecties, een toestandsrapport gekoppeld aan onderhoudstips en opvolging. Daarnaast wordt advies op maat van de abonnee gegeven over een specifiek probleem, geplande acties of schadefactoren.
Monumentenwacht voert ook diktemetingen uit.

Motor zoekt boot

Wij vervangen elke bestaande motor door een moderne, compacte, zuinige ,trilling arme Beta Marine motor .
Het gamma omvat 17 uiterst bedrijfszekere dieselmotoren van 10 pk tot 115pk , volledig mechanisch(de zee houdt niet van elektronica)
De basismotor is een industriële Kubota ,u allicht bekend van de graaf en tuinbouwmachines.
Wisselstukken en onderdelen zijn dan ook vlot verkrijgbaar.
Uiterst service vriendelijk:alle filters en de impeller zijn vlot bereikbaar aan de voorzijde van de motor.
U krijgt 5 jaar garantie ook als u zelf het onderhoud uitvoert.
Wereldwijd werden er al meer dan 37000 motoren geplaatst, u vaart dus nooit alleen met een Beta Marine .

A-dr!ft, Ab de Nijs Bik

ADR!FT
Van september 2017 tot mei 2018 begeleid ik als beeldend kunstenaar een artistiek/educatief project met twee vijfde klassen van het technisch en het algemeen secundair onderwijs. Ik heb de klassen in twee teams verdeeld die een klein scheepje bouwen waarmee in mei volgend jaar een wedstrijd gevaren wordt op het Mastvest in Antwerpen. De twee leerkrachten (elektromechanica en wetenschappen-wiskunde) van het GTI (Mortsel) en het KABerchem begeleiden het technische proces, ik sta in voor de artistieke begeleiding, het organiseren van de wedstrijd en de daarop volgende expositie van de twee scheepjes.

Visie, Teamwork/Technische vaardigheden:
Door de deelnemers in groep (10 à 15 leerlingen in gemengde teams) samen te laten werken aan een artistiek project dat binnen het leerplan past, zou er een verbreding van ervaring en (levens)visie moeten kunnen ontstaan. In de ontwerpfase wordt gestart vanuit een aantal 'kernkwaliteiten' van de beide leerlingengroepen zodat hun eigenheid terugkomt in het ‘technische’ kunstwerk dat zij ontwerpen. In de loop van het project zouden ook oefeningen in teambuilding gepland moeten worden.
Naast het behalen van de leerdoelen van de beide teams, richten wij ons in het bijzonder op het gebruik van recyclagematerialen in het bouwproces en het gebruik van milieuvriendelijke aandrijving, met het oog op duurzaamheid en innovatie. Er wordt gewerkt met een standaard of eigen ontwerp dat al naar gelang de vaardigheden en competenties veranderd mag worden door de deelnemers. Enige restricties in afmetingen zijn: Lengte max. 2.50m, Breedte max.0.70m, diepgang max 0.45m., verdere specificaties rond vermogen van aandrijving worden bekend gemaakt in de loop van het project. Gereedschappen en liefst gerecycleerde materialen voor de bouw van de scheepjes, zouden in functie van de materiaalkeuze, door de scholen voorzien moeten worden.

Koninklijk Marine kadettenkorps vzw

Het Koninklijk Marine kadettenkorps vzw is een nautisch jongerenvereniging onstaan in 1922 die open staat voor jongens en meisjes vanaf 9 to 21 jaar die zich geroepen voelen om hun vrije tijd zinvol willen spenderen in allerlei nautische activiteiten, de vereniging word ook bijgestaan door Defentie, de vereniging heeft verschillende afdelingen over het hele land, en varen met de drie laatste rijnvedettes van de Marine, ook doen we landactiviteiten zoals dropings , kaartpassen maar sport en spel mag niet ontbreken, we dragen het militaire uniform gelijk de marine en de cadetten dragen het voormalige mooie matrozenuniform van de Belgische Zeemacht.

werkvormm

Restauratie ijslandvaarder François Musin

De Steenschuit

Bouwen New Belgica

save askoy II

yacht gebouwd in 1959 op linkeroever antwerpen, in opdracht van Hugo Van Kuyk, beroemde architectorzitter van de RYCB,. Tweede eigenaar was de zanger
Jacques Brel, eveneens wereldberoemd. Na deze 2 bekende landgenoten zijn er nog 4 verschillende eigenaars geweest van allerlei allooi. Het leed schipbreuk, enwerdt
na 14 jaar in Nieuw Zeeland terug vanonder het zand gehaald en naar Belgie terugebracht door de vzw Save Askoy II.Het schip is een van de grootste enmooiste jachten ooit in Belgie gebouwd. Het werdt erkend als Maritiem erfgoed.

Rijn- en Binnenvaartmuseum

Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen we in versneld tempo vele schepen verdwijnen door slooppremies en moeilijke jaren in de binnenvaart. Met een drietal mensen werd er besloten om enkele scheepstypen te redden en in te richten als museum. Een spits " Mon Desir" werd aangekocht, gebouwd in Harelbeke in 1913 en het vroegere laadruim werd ingericht als museum. In 1976 werd dan de vzw Museum rijn- en Binnenvaart opgericht. Diverse schepen werden aangekocht zoals een houten waal de "Cephee", een baquet de Charleroi en een klippertje. Deze schepen staan nu onder de afdaken naast het Steen. In het Bonapartedok hebben we nu de Mon Desir, de Liomar ( motorspits van 1959) en de Angèle ( motorkastje van 1923 ). Deze drie schepen zijn ingericht als historisch, sociaal en cultureel erfgoed. In de vroegere laadruimen kan men vele foto's, scheepsmodellen, bouwplannen, scheepsuitrusting, schilderijen enz.. bewonderen.
Dit alles om een rijk verleden te bewaren want " geen toekomst zonder kennis van het verleden".

Vrijwilligers M477 Oudenaarde

De vrijwilligers MSI M477 Oudenaarde zijn allemaal oudgediende van de vroegere Zeemacht die de nog enige over gebleven MSI (van 16 stuks) restaureren. De MSI is de typering van de Minesweeper Inshores - de zg ondiepwater mijnenveger.

Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging S.R.N.A. vzw

De oudste watersportvereniging van Antwerpen 1878

yachtclub, zeilschool Galgenweel

Winterberging, uitgebreide restauratie faciliteiten voor varend erfgoed , klassieke en moderne jachten.

afdeling Varend erfgoed

Scheepmodelbouw Club SSMB

De leden van deze scheepmodelbouwclub maken varende modellen. Dat gebeurt op zondagnamiddag vanaf 13u.
Vergaderingen en wedstrijden komen bij ons niet aanbod. Alle aspecten van bouw en uitrusting worden bij de vaarmomenten besproken.
Wat er op het vaarwater niet is toegelaten: raceboten en boten aangedreven met ontploffingsmotoren. Wel toegelaten zijn boten met elektromotor- of stoomaandrijving en zeilschepen. We zijn klaar om op alle vragen te antwoorden tijdens Water-rAnt.

VRIMO-BELMAR

Modelbouwvriendenclub die vnl. Belgische Marineschepen zo nauwkeurig mogelijk nabouwt.
VRIMO-BELMAR werkt nauw samen met SSMB en stelt zich ook gezamenlijk voor.

Koninklijke Vereniging Oudgedienden Zeemacht Antwerpen

De vereniging VOZMA genoemd is in 1966 opgericht op vraag van de toenmalige staf van de Zeemacht. Het is een vereniging zonder rang of stand en zonder politieke strekking.
Iedereen die bij de Zeemacht nu Marine geweest is, is bij ons welkom.
De meeste van onze ca. 150 leden deden hun militaire dienstplicht gedaan bij de Zeemacht. Ook sympathisanten met maritieme interesse zijn bij ons welkom.
VOZMA streeft ernaar het maritieme gebeuren op te volgen met o.m. scheepsbezoeken en bij diverse maritieme activiteiten.

Boekbinderij met nautisch cachet

Bibiane Books bindt boeken en andere publicaties in volgens de ambachtelijke regels van de kunst.
Als omslag worden zeekaarten en andere nautische publicaties gebruikt, waardoor ieder boek een een eigen, nautisch karakter krijgt. Personalisering is dus mogelijk. Een geknipt en origineel cadeau.

Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw

De Vlaamse Pleziervaart Federatie bevordert het pleziervaren en het nautische toerisme en streeft naar de meest democratische en toegankelijkheid. De stimuleert de leden met diverse actgiviteiten maar ook info- en opleidingssessie. De organisatie heeft veel aandacht voor het nautisch erfgoed.

NAUTIBEL

Nautibel is de beroepsfederatie van Belgische watersport- en Pleziervaartbedrijven en Organisaties.
Zij verdedigt de belangen van watersporters, bedrijven en organisaties bij overheden en in de media en verzorgt de contacten onderling.
Bovendien tracht ze de watersport en de pleziervaart te bevorderen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de vrijetijdsbesteding in watersport en pleziervaart te democratiseren en te promoten.

1 2
Schrijf je in als exposant